Portlandi Eestlaste Teated - PortlandEsto

Transcription

1PORTLANDI EESTI SELTSI TEATELEHT NR. 183 JUULI 2015TEATED - ÜRITUSED / NEWS - EVENTSPortlandi eestlaste suvepäevTeatame, et Portlandi Eesti Seltsi jaKoguduse suvepäev toimub pühapäeval, 2.augustil 2015, kell 11:00 e.l. JACKIE HUSENpargis NW Portlandis, aadressil 10955 NWReeves St., Portland, OR.See park on suhteliselt hiljuti uuendatud TualatinHills Park & Recreation District’i poolt. Kohalejõudmiseks sõitke mööda Cedar Hill Blvd. põhjapoole kiirtee 26 alt läbi. Peale Cornell Rd. ristmikustüle sõitmist laskute mäest alla. Keerake järgmisesttänavast paremale (see on NW Reeves St.)Meile on reserveeritud katusealune jumalateenistuseks, toidu serveerimiseks ning söömisekskuni õhtuni. Tooge kaasa toitu potluck’i jaoks ningjooke enda tarbeks. Viime läbi mitmesuguseid mänge ja kavas on ka traditsiooniline saapaviskamine.Soovi korral võtke kaasa tekk või istumiseksmatkatoole.Vanemuise Teatri etendus lastele jasuurtele Appi! Ooper!?Laupäeval 12. septembril kell 6 p.l. Läti majas. KõikPortlandi lapsed ja täiskasvanud on oodatud.Programm koosneb ooperi aariatest ja muusikast.Pileti hind 7 võimalusega annetada rohkem. Paluntooge kaasa suupisteid etendusele järgnevakoosviibimise tarbeks.Portlandi Eesti Selts.LEP 2015 toimub 5-9. Augustil 2015 WhistlerisKanadas. Täiendav informatsioon on saadavalaadressil lep2015.comWest Coast Estonian Days 2015The event takes place August 5-9, 2015 in Whistler,B.C. Canada. Check their website lep2015.com forupdates.Portland Estonian Summer PicnicThe Portland Estonian Society and Congregational picnic will be held on August 2, 2015 at11:00 am at JACKIE HUSEN PARK, located inNW Portland (10955 NW Reeves St.)The park was recently renovated by the TualatinHills Park & Recreation District. The coveredseating area has been reserved for the churchservice and the potluck afterwards. Please bring adish for the potluck and non-alcoholic drinks foryour own consumption. Several games are on theagenda for after the potluck, including thetraditional “boot throwing” contest.Portland Estonian Society

2Unistus and Tulehoidjad Concert on August 1stJoin Unistus Chamber Choir and their specialguests, Tulehoidjad (Estonian dance troupe) onSaturday, August 1, 2015, at 7:00 p.m. at MilwaukieLutheran Church (3810 SE Lake Rd, Milwaukie).Both Unistus and Tulehoidjad are bound forVancouver, B.C., Canada, (August 3-9) where theywill perform at Whistler Mountain for the 32ndbiannual celebration of West Coast Estonian Days.This concert kicks off a summer tour of Unistus thatfeatures performances on Aug. 5th, 6th and 7th atWhistler and finishes with a performance on Aug9th at The Chan Centre in Vancouver, B.C.Admission for this gala performance will be General- 12.00, Seniors/Students - 10.00, and Children 4and under – free. Proceeds will help Unistus todefray travel and housing expenses.Don't miss this celebration of song and dance.Portlandi Eesti Seltsi peakoosolektoimub laupäeval, 26. septembril 2015, kell 2:00p.l. Portlandi Läti Maja suures saalis, 5500 S.W.Dosch Rd., millest palutakse kõikide PES liikmeteosavõttu.Päevakord:1.Koosoleku rakendamine.2.Päevakorra kinnitamine.3.2014/2015 tegevusaasta tegevuse aruanne.4.2014/2015 kassa ja rev.kom. aruanne5.2015/2016 tegevusaasta tegevuse kava.6.2015/2016 majanduse eelarve.7.Liikmemaksu määramine.8.Valimised (esim., juhatus, rev.kom. & naist.)9.Kohalalgatatud küsimused.10.Filmiõhtu: “Mandariinid” – Oscaritelekandideerinud Eesti-Gruusia ühisfilmEstonian Society General Meeting is on September 26th, 2pm in the Latvian Hall. The meetingis followed by movie night with “Tangerines”Appi! Ooper!?Vanemuise Teatri etendus lastele ja suurteleVanemuine on üks Eesti suuremaid teatreid, kesesitab väga mitmekülgset repertuaari.Sellesetenduseskuulete läbi aegadeparimaid palu Eestiooperi-, opereti- jamuusikalilavastustest.Lisaksuutelejahuvitavatele teadmistele eesti muusikaloostsaateaimuteatrigrimmitegemisenippidest ja kaasa lüüakohapeal sündivas väikeses lavastuses. Kõik meieoma eesti muusika! K. A. Hermanni „Uku jaVanemuine”, E. Aava „Vikerlased”, G. Ernesaksa„Tormide rand”, E. Arro ja L. Normeti „Rummu Jüri”,E. Tambergi „Cyrano de Bergerac”, O. Ehala„Nukitsamees”.Muusikatunni viivad läbi tuntud õpetajad – Vanemuise ooperisolistid.Help! Opera!? Vanemuine Theatre Troupeperformance for children and adults.All children and those young at heart are invited tojoin us for a performance of the Vanemuise TheatreTroupe visiting Portland on September 12, 2015.The performance will be held at the Latvian Hall at6 pm. Tickets cost 7.Vanemuine is one the largest theater groups inEstonia. They have a rich and varied repertoire.During the performance you will hear some of thebest known pieces from Estonian opera, operettasand musicals. You will also be able to learn a littleof Estonian music history as well take part in ashort performance.Please bring snacks to share during a receptionfollowing the performance.

3Soovime õnne sünnipäevaks !AugustisSeptembris4. Kalev Rapp1. Raimo Merilo4. Reet Vaga5. Peter Mohlman9. Hildi Norman6. Karl Markus Narits12. Peeter Lood8. Kristi Heinsoo13. Alar Mirka9. Milla Kadaja15. Zander Carroll10.Ilmar Kasparek18. Aino Reisenberg13. Ella Rosenfeld20. Küllike Carroll18. Brian Eby24. Hennok Sööt24. Endel Talviste24. Anton Paris30. Raivo Kubbo24. Oke Tammik25. Lia Johnston25. Arvi Arokäe26. Heino Heinsoo28. Liina Teose28. Jaan Heinsoo.Portlandi rahvatantsurühm “Tulehoidjad”tähistab oma 65a. juubelit!Ootame oma endisi ja praeguseid tantsijaid ningkõiki eestlasi ja sõpru meie peole laupäeval, 10.oktoobril 2015,kus ühiseid tantsu-aastaidmeenutada, süüa-juua ja tantsupõrandal jalgakeerutada!Teatame täpsemalt ürituse koha ja kellaajajärgmistes Teadetes ning Mai-Lille mailing listikaudu.AINO REISENBERG – 100Aino Reisenberg, born in Kunda, Estonia in 1915,will celebrate her 100th birthday on August 18. Ainoresides now at Hearthstone at Murrayhill inBeaverton. She enjoys visits from her sevengrandchildren, and is looking forward to the birth ofher third great-grandchild next winter. She marvelsover her long life -- she is the last of her siblingsand has also outlived two of her three children. Herearly memories include the return of her father fromhis service in WWI. She came to the U.S. in 1956by way of the DP camps in Germany with just hertwo young daughters,and is proud to havesurvived and flourished.She welcomesvisitorsAino Reisenbergcelebrates 100thbirthday on Aug 18thPortland ESTONIAN FOLK DANCE TROUPE“Tulehoidjad” IS CELEBRATING ITS 65thANNIVERSARY!We invite our former and current dancers andcommunity members to the celebration onSaturday, October 10th, 2015 where we look backat the dancing years, have drinkand food, and join everyone insocial dances.We will announce details in thenext issue of Newsletter and viaMai-Lill’s e-mail list.Tulehoidjad performed on May 17at the Creative Science School.Portlandi rahvatantsuansambelTulehoidjad esinesid 17. mail‘Creative Science School’ juuresIda-Portlandis.

4E.E.L.K. PORTLANDI KOGUDUSEJUMALATEENISTUSEDLäti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd., PortlandAbipraost Hendrik Laur Diakon Kalle MeriloPühapäeval, 2. augustil 2015kell 11:00 e.l.VABAÕHU JUMALATEENISTUSOREGONI EESTLASTE SUVEPÄEVALJACKIE HUSEN PARGISLaululehed. Piknik koos PES-iga.Pühapäeval, 6. septembril 2015 kell 11:00 e.l.KODUMAALT LAHKUMISE AASTAPäEVAJUMALATEENISTUSLauluraamatud. Kohvilaud.Pühapäeval, 4. oktoobril 2015kell 11:00 e.l.LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSEAASTAPÄEVA JUMALATEENISTUSLaululehed. Kohvilaud.Pühapäeval, 1. novembril 2015kell 11:00 e.l.ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUSARMULAUAGALauluraamatud. Armulaud. Kohvilaud.Pühapäeval, 6. detsembril 2015kell 11:00 e.l.KRISTUSE TULEMISE PÜHAJUMALATEENISTUSJärgneb jõululaat suures saalis.Neljapäeval, 24. detsembril 2015 kell 2:00 p.l.JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUSLaululehed. Ettekanded.Koguduse õpetaja:Koguduse esimees jaabiõpetaja:Abipraost Hendrik Laur4111 Gull Harbor Rd. NEOlympia, WA 98506Tel.: 360-352-2371Diakon Kalle Merilo15273 South Brunner RdOregon City, OR 97045Tel.: 503-260-4739Koguduse laekur:Koguduse kirikuvanem:Anne Eby5775 SW Homesteader RdWilsonville, OR 97070Tel.: 503-638-0233Helve Kalmann15273 South Brunner RdOregon City, OR 97045Tel: 503-522-7775Portlandi Eesti kogukond on kaotanudarmastatud liikmedPortland Estonian Community has lost belovedmembers.Tiit Heinsoo suri 5. Juunil 2015 Californias. Avaldame kaastunnet abikaasa Kristile ning koguHeinsoode-Kalmann’ite perekonnale. Tiit ja Kristielasid mitu aastat Portlandis ning mõlemad olidPortlandi Eesti Seltsi juhatuse liikmed ja vägaaktiivsed meie kogukonnas. Tiit pidas laekuriametit.It is with sadness that I inform you of the passing ofLeida Arukäe on Friday, July 3, 2015. She was along-time member of the Portland Estoniancommunity. We send our sincere condolences tothe Arukäe family.Avaldame sugulastele siirast kaastunnet.Sincere condolences to family members.EELK USA PRAOSTKONNA KOOSOLEKPORTLANDIS23. märtsil toimus Portlandi läti majas USA Praostkonnasinodi koosolek. Sellest võtsid osa praost Mart Salumäe,Toronto Püha Peetruse kirikust, Leena Liivet, USAPraostkonna sekretär, õpetaja Nelli Vahter, EELKMinnesota kogudusest, Agu Ets, EELK Baltimore'i koguduse esimees, abipraost Hendrik Laur, EELK PortlandiKoguduse hoolekandja õpetaja, ja Kalle Merilo, EELKPortlandi koguduse esimees ja Kalev Sepp, PortlandiEesti Seltsi esimees.Ilmad olid ilusad sel päiksepaistelisel hommikul.Külalised olid Portlandi lennujaama Embassy Suiteshotelli saabunud juba õhtu varem. Õpetaja Vahter leidisöömaja Liina ja Erik Teose kodus.Koosolek leidis aset Läti Maja saalis. Õpetaja Laur pidasavapalvuse, millele järgnes päevakorra esitamine praostSalumäe poolt. Iga koosoleku esindajal oli võimalus omakoguduse elu tutvustada ja tähelepanu tuua eelmiseaasta tegevusaruannele. Üldiselt, esindajad väljendasidoma koguduse liikmeskonna vähenemisest ja kurtsid etuusi liikmeid tuleb juurde väga vähe. Ilmselt on EELKToronto Püha Peetruse kogudus üks vähestest kogudustest, kes ikka jõuab ülal pidada täis ajalist õpetajat.Lõunaeine oli valmistatud kirikuvanema Helve Kalmannipoolt. Vaheajal näitas Agu Ets ekraanile EuroVision

5võistluse euroopa ansamblite esinemisi kusjuures oli kaEestist esinejaid.Koosolek jätkas kell 1:00 pl. Praost Salumäe esitasettepaneku kokku tuua EELK USA proastkonda EELKKanada praostkonnaga. Selle ettepaneku pôhjus tulebsellest, et meie kogudused on väiksemaks jäänud jaresursside ühinemisest tuleks efektiivsem koordineerimine. Ettepanek võeti ühel häälel vastu. Praostkondade kokkupanemise sooviavaldus viiakse EELKKanada praostkonnale edasi.Otsustati järgmist praostkonna koosolekut pidadaTorontos, neljapäeval, 5. mail 2016. Praost Salumäeandis kuulajaskonnale huvitava referaadi eestipeapiiskopide ajaloost.Kell 3:00pl algas armulauaga jumalateenitus millestosalesid õpetaja Laur liturgiaga, õpetaja Vahterpühakirja lugemisega, ja praost Salumäe jutlusega.Jumalateenistus oli ilus ja mitmekülgne.Järgnes pidulik õhtusöök koos mõningate Portlandikoguduse liikmetega Multnomah Falls restoranis kell7:00 pl. Toit oli maitsev ja jutuajamine mõnus. Mõnedmatkasid kose sillani, et loodust lähemalt vaadata.EELK USA Praostkonna koosolek oli kõigile osavõtjatelehuvitav ja hinge täiustav elamus.USA Praostkonna sinodi koosolekust osavõtjad.Ees: Nelli Vahter, Mart Salumäe, Hendrik Laur.Tagareas: Agu Ets, Leena Liivet, Kalle Merilo.Kalle MeriloKOGUDUSE JÕULULAATtoimub pühapäeval, 6. detsembril ) Läti Maja suures saalis, apanekute ja laudade ülespanekuga alustataksejuba varem. Jõululaadal toimub ka möödunudaastate eeskujul oksjon, loterii, einelaud kui kaeestipäraste verivorstide müük.Korraldajadloodavad kõikide aasmaalaste poole, et nad oma annetuste jaosavõtuga aitaksid kaasa jõululaada heakskordaminekuks. Naistoimkond võtab tänuga vastuigasuguseid kunsti- ja käsitöö esemeid, tarbeasju,keediseid, rukki- ja peenleiba, kooke, võileibu,küpsiseid ja muud kas müügiks, loosimise jaoksjoni auhindadeks või einelaua tarvis. Annetatudesemed palutakse juba varakult üle anda HelveKalmann’ ilePORTLANDI EESTI SELTSIJÕULUÕHTUtoimub laupäeval, 19. detsembril 2015, kell 2:00p.l. Läti Maja suures saalis. Jõuluõhtu kavas onmitmelaadilisi ettekandeid Portlandi eestlastepoolt.Jõuluvana on lubanud külla tulla kingitustega(palume üks pakk lapse kohta tuua Läti Kirikusseenne kella 2:00 p.l.). Eesti traditsioonide kohaseltootab jõuluvana igalt lapselt ühe salmi, laulu, tantsuvõi muusikapala esitamist.Traditsioonilised eesti jõulutoidud valmistataksePES perenaiste poolt. Sissepääs täiskasvanute- leon 15., lastele / noortele 6-18 a. 5., alla 6 a.tasuta. Loodame rohkearvulist noorte / vanemateosavõttu.

6Upcoming Estonian Events in Portland and onthe West CoastPortlandi Eesti Seltsi Teated ja SõnumidväljaandmineSee articles above for more detailed informationAugust 1, Unistus ConcertAugust 2, Estonian picnicAugust 5-9, West Coast Estonian Days, WhistlerSeptember 6, Church serviceSeptember 12, Estonian Children’s TheaterSeptember 26,, Estonian Society General Meeting,Movie NightOctober 4, Church serviceOctober 10, Tulehoidjad 65th anniversarycelebrationNovember 1, Church ServiceDecember 6, Church Service and BazaarDecember 19, Christmas party, Santa ClausDecember 24, Christmas Church ServiceSeoses Helmuth Kalmanni kaotusega otsime uutPortlandi Sõnumite ja Teadete kirjastajat jakaastöötajaid. Kui teil on laiemat eestlaskonda puudutavaid teateid või soovi koostööks siis võtke julgestiühendust. Teatelehed on saadaval interneti kaudujärgmisel aadressil: portlandesto.org/newslettersKui soovite liituda meie e-maili nimekirjaga või desto.org. E-maili nimekirja hooldab MaiLill Mägi. Suur tänu,Portlandi Eesti Seltsi juhatusMarina Kaljurand sworn in as new foreignminister of EstoniaMarina Kaljurand assumed the office of foreignminister of Estonia by taking an oath beforeparliament on Thursday July 16th, 2015Portland Estonian Society NewsIf you have information that concerns wider Estoniancommunity or you would like to contribute articles,please contact at address below.If you would like to join our mailing list or have otherquestions, please send e-mail toinfo@portlandesto.orgThank You,The Board of Portland Estonian SocietyPresident Toomas Hendrik Ilves appointedKaljurand, a career diplomat, as Estonia's foreignminister on Wednesday.Kaljurand has been working in the Foreign Ministrysince 1991, serving among other things asEstonia's ambassador to the United States, Mexico,Kazakhstan, Russia, Israel and Canada. Sheplayed an important role as an expert andnegotiator in the process of Russian troops'withdrawal from Estonia in 1994 and in negotiationson the land and maritime borders between Estoniaand Russia, as well as in Estonia's accession talkswith the European Union and the OECD.Kaljurand earned her law degree from theUniversity of Tartu and also has a professionaldiploma from Estonian School of Diplomacy. Sheobtained a master's degree in international law anddiplomacy in Tufts University.Estonian Foreign Minister Marina Kaljurand“PORTLANDI SÕNUMID” & “PORTLANDI EESTLASTE TEATED” on Oregoni eestlaspere teateleht,ilmudes Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Portlandi Koguduse väljaandel. Need saadetakse liikmetele tasuta.Teistel on võimalik neid tellida teatelehe toimetaja kaudu, tasudes 15.- aastas.thPES esimees: Kalev Sepp 8285 SW 168 Ave Beaverton, OR 97007 Tel. 503-292-3578NOTE: Please, notify the editor of any address changes. E-mail: info@portlandesto.org

resides now at Hearthstone at Murrayhill in Beaverton. She enjoys visits from her seven grandchildren, and is looking forward to the birth of her third great-grandchild next winter. She marvels over her long life -- she is the last of her siblings and has also outlived two of her three children. Her