Gramatica Limbii Engleze Fonetica 1-121:gramatica Limbii .

Transcription

ORINTC

Redactori: Mirella Acsente, Alina ScurtuTehnoredactare computerizatã: Lucian Curteanu, Dana DiaconescuCoperta: Walter RiessPentru comenzi ºi informaþii,adresaþi-vã la:Editura CORINTDifuzare ºi Clubul CãrþiiCalea Plevnei nr. 145, sector 6, cod poºtal 060012, BucureºtiTel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33Fax: 021.319.88.66, 021.310.15.30E-mail: vanzari@edituracorint.roMagazin virtual: www.grupulcorint.roDescrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiTURAI, IOANA MARIAGramatica limbii engleze / Ioana Maria Turai. - Bucureºti:Corint, 2008Bibliogr.ISBN 978-973-135-221-3811.111’36(076)Toate drepturile asupra acestei ediþii sunt rezervate Editurii CORINT,parte componentã a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.ISBN: 978-973-135-221-3Format: 16/54x84; Coli tipo: 36

CuprinsCuvânt-înainte . . . . . . . . . . . . . . .7I. FONETICA1. TRANSCRIEREA FONETICÃÎN LIMBA ENGLEZÃ . . . . . . .10 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . .10 Semnele transcrierii fonetice . . . 112. CLASIFICAREA VOCALELOR . . .13 Vocalele anterioare . . . . . . . . .13 Vocalele posterioare . . . . . . . .15 Vocalele mediale . . . . . . . . . . .18 Diftongii . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Combinaþii de vocale- Triftongi . . . . . . . . . . . . . . . .223. CLASIFICAREACONSOANELOR . . . . . . . . . .24 Consoanele oclusive . . . . . . . .24 Consoanele sonante nazale . . .27 Consoanele fricative . . . . . . . .28 Consoanele africate . . . . . . . .344. SEMIVOCALELE . . . . . . . . . . .36 Accentul . . . . . . . . . . . . . . . . .375. INTONAÞIA . . . . . . . . . . . . . .39II. MORFOSINTAXA1. SUBSTANTIVUL . . . . . . . . . .42 Clasificarea substantivelor . . .42- Substantive propriiºi substantive comune . . . . . . . .42- Substantive concreteºi substantive abstracte . . . . . . .43- Substantive simpleºi substantive comune . . . . . . . .43Cuprins Genul substantivelor . . . . . . . .47 Numãrul substantivelor . . . . . .50- Formele de singular ºi pluralale substantivelor numãrabile . .50- Substantive folositenumai la singular . . . . . . . . . . . .55- Substantive folositenumai la plural . . . . . . . . . . . . . .57- Diferenþe de sens în funcþiede schimbarea numãrului . . . . .60- Cazuri speciale de acordîntre subiect ºi predicat . . . . . . .61 Cazul substantivelor . . . . . . . . .63- Nominativul . . . . . . . . . . . . . . . .64- Genitivul . . . . . . . . . . . . . . . . . .65- Dativul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72- Acuzativul . . . . . . . . . . . . . . . . .74Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .762. ARTICOLUL . . . . . . . . . . . . .97 Articolul hotãrât . . . . . . . . . . .97 Articolul nehotãrât . . . . . . . .104 Articolul zero . . . . . . . . . . . . .109Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1143. ADJECTIVUL . . . . . . . . . . . .122 Adjectivele descriptive . . . . .123- Formaadjectivelor descriptive . . . . . .125- Gradele de comparaþieale adjectivelor . . . . . . . . . . . . .130 Adjectivele determinative . . .138- Adjectivele demonstrative . . .138- Adjectivele posesive . . . . . . . .140- Adjectivele interogative . . . . .141- Adjectivele relative . . . . . . . . .142- Adjectivele nehotãrâte . . . . . .143Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1493

4. PRONUMELE . . . . . . . . . . . 160 Pronumele personal . . . . . . . 160 Pronumele posesiv . . . . . . . . 165 Pronumele reflexiv ºipronumele de întãrire . . . . . . 167 Pronumele demonstrativ . . . 170 Pronumele interogativ . . . . . 173 Pronumele relativ . . . . . . . . . 175 Pronumele nehotãrât . . . . . . 179 Pronumele reciproc . . . . . . . . 183Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847. ADVERBUL . . . . . . . . . . . . 191 Consideraþii generale . . . . . .191 Forma adverbelor . . . . . . . . .195 Comparaþia adverbelor . . . . .198 Tipuri de adverbeºi locul lor în propoziþie . . . .200- Adverbe de mod . . . . . . . . . . .200- Adverbe de cantitate,mãsurã, grad ºi aproximaþie . . .202- Adverbe de loc . . . . . . . . . . . .211- Adverbe de timp . . . . . . . . . . .212- Adverbe de certitudine . . . . . .217- Adverbe de cauzã . . . . . . . . . .218Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2198. NUMERALUL . . . . . . . . . . . 226 Numeralul cardinal . . . . . . . .226 Numeralul ordinal . . . . . . . .230 Numeralul fracþionar . . . . . .231 Numeralul distributiv . . . . . .233 Numeralul multiplicativ . . . .233Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2349. PREPOZIÞIA . . . . . . . . . . . . .236 Consideraþii generale . . . . . .236- about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240- above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242- across . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243- against . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243- at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245- before . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247- behind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248- by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248- for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250- from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251- in – into . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2534- of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255- on – upon . . . . . . . . . . . . . . . . .257- out of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260- over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262- to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263- under . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266- up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267- with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26910. CONJUNCÞIA . . . . . . . . . . 279Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . .28711. VERBUL . . . . . . . . . . . . . . .293 Verbe auxiliareºi modale . . . . . . . . . . . . . . . . 293- to be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293- to have . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296- to do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298- can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301- to be able to . . . . . . . . . . . . . . . .303- could . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304- may / might . . . . . . . . . . . . . . . .305- must . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308- to have to . . . . . . . . . . . . . . . . . .310- shall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311- should ºi ought to . . . . . . . . . . . .312- will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314- would . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315- need . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317- dare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Verbe principale . . . . . . . . . . .335- Modurile personale . . . . . . . . .335- Modul indicativ . . . . . . . . . . .335- Timpurile prezente . . . . . . .335 Prezentul simplu . . . . . . .335 Prezentul continuu . . . . .341Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .343 Prezentul perfect simplu . . .351 Prezentulperfect continuu . . . . . . .356Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .357- Timpurile trecute . . . . . . . .364 Trecutul simplu . . . . . . . .364 Trecutul continuu . . . . . .368Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .370Gramatica limbii engleze

Trecutul perfect simplu . . .379 Trecutul perfect continuu . . .382Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .384- Timpurile viitoare . . . . . . . .391 Viitorul simplu . . . . . . . .391 Viitorul continuu . . . . . .392 Viitorul apropiat . . . . . . .394 Viitorul perfect . . . . . . . .395 Viitorulperfect continuu . . . . . . .396 Viitorul faþã de trecut . . .397Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Modul condiþional . . . . . . . . .407 Condiþionalul prezent . . .407 Condiþionalul trecut . . . .408 Fraza condiþionalãtip I . . . . . . . . . . . . . . . . .409 Fraza condiþionalãtip II . . . . . . . . . . . . . . . .411 Fraza condiþionalãtip III . . . . . . . . . . . . . . . .413 Fraza condiþionalãde tip mixt . . . . . . . . . . .415Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .416- Modul subjonctiv . . . . . . . . .424 Subjonctivul prezent . . . .425 Subjonctivul trecut . . . . .425 Subjonctivul perfect . . . .426 Subjonctivul analitic . . .426Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .432- Modul imperativ . . . . . . . . . .440Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .442Cuprins- Modurile impersonale . . . . . . .445- Infinitivul . . . . . . . . . . . . . .445Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .458- Gerundul . . . . . . . . . . . . . .464Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .471- Participiul . . . . . . . . . . . . . .478 Participiul prezent . . . . . .478 Construcþii participiale . .481 Participiul trecut . . . . . . .483Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . .484 Diateza pasivã . . . . . . . . . . . .490Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Corespondenþa timpurilor . . .506- Propoziþiilecompletive directe . . . . . . . . . .507- Propoziþiileatributive / relative . . . . . . . . .509- Propoziþiile circumstanþialede timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510- Propoziþiile circumstanþialecondiþionale . . . . . . . . . . . . . . .512- Propoziþiile circumstanþialecomparative . . . . . . . . . . . . . . .514- Propoziþiile circumstanþialefinale / de scop . . . . . . . . . . . . .515- Propoziþiile circumstanþialede cauzã . . . . . . . . . . . . . . . . . .516- Propoziþiile subiective . . . . . . .517Exerciþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Lista verbelor neregulate . . .526CHEIA EXERCIÞIILOR . . . . .5295

Cuvânt- nainteLucrarea de faþã se adreseazã atât elevilor, cât ºi adulþilor — un publiclarg, cu un nivel mediu de cunoºtinþe, care doreºte sã progreseze în studiullimbii engleze.Este deja verificat faptul cã învãþarea conºtientã a regulilor de bazã ºi aexcepþiilor specifice limbii engleze ajutã la depãºirea confuziilor gramaticale. În acelaºi timp, exerciþiul susþinut îi ajutã pe cei care doresc sã înveþelimba englezã sã vorbeascã coerent aceastã limbã. De aceea, lucrarea estestructuratã pe douã niveluri. Primul nivel are în vedere explicarea, pe larg,a formelor diferitelor pãrþi de vorbire ºi a funcþiilor acestora, în interacþiune unele cu celelalte. Al doilea nivel oferã exerciþii variate, care corespund fiecãrui capitol.Explicarea pe larg a funcþiilor lingvistice tratate este împãrþitã pecapitole, în vederea ordonãrii conceptelor gramaticale, fie cu ajutorulprofesorului, fie individual, fãrã a se neglija interacþiunea dintre diferitelepãrþi de vorbire. Am preferat ca explicarea pãrþii teoretice sã fie în limbaromânã; astfel cititorul va înþelege mai bine conceptele gramaticalespecifice limbii engleze, mai ales dacã studiazã individual. Totodatã, exemplele care ilustreazã explicaþiile sunt traduse în limba românã pentru caînþelesul fenomenelor lingvistice sã poatã fi pãtruns prin comparaþie.Trebuie sã menþionez cã, deºi aceastã lucrare trateazã un numãr mare defenomene lingvistice, spaþiul acordat a fãcut imposibilã tratarea tuturorsituaþiilor ºi excepþiilor specifice acestei limbi deosebit de bogate înmijloace de exprimare.Prima parte, Fonetica, gânditã ca un preambul al lucrãrii, precizeazãunele aspecte teoretice ale pronunþiei sunetelor limbii engleze în procesullegãrii lor în cuvinte ºi propoziþii, în vederea formãrii unui discurs coerent.Trebuie precizat cã, pe lângã studierea reprezentãrii grafice a sunetelorlimbii engleze (folositoare pentru aflarea pronunþiei corecte atunci când seconsultã un dicþionar), cei care doresc sã pronunþe corect trebuie sãexerseze ajutaþi de un suport sonor, în mod individual sau în grup.Cuvânt nainte7

Urmeazã apoi capitolele dedicate pãrþilor de vorbire din grupul nominal, incluzând Substantivul, Articolul, Pronumele, Adjectivul, Adverbul,Numeralul, Prepoziþia ºi Conjuncþia, fiecare cu exerciþiile aferente. Ultimulcapitol, dedicat Verbului, care acoperã o parte considerabilã a lucrãrii, esteîmpãrþit în mai multe subcapitole. Acestea trateazã formele ºi funcþiiletimpurilor verbale ale modului indicativ, precum: Prezentul, Prezentulperfect, Trecutul simplu, Trecutul perfect ºi Viitorul, ale Condiþionalului (tratatîn contextul frazei condiþionale), ale Imperativului, precum ºi modurileimpersonale: Infinitivul, Gerundul ºi Participiul, dar ºi Diateza pasivã. În fine,Corespondenþa timpurilor subliniazã relaþia predicatului propoziþieiprincipale cu predicatele propoziþiilor secundare. Pe lângã denumirilediferitelor moduri ºi timpuri în limba românã, care nu exprimã în totalitatevaloarea lor lingvisticã, a fost datã ºi traducerea lor în limba englezã, pentru a familiariza cititorul cu terminologia consacratã. Deºi consideraþiileteoretice ºi exerciþiile sunt dedicate fiecãrei pãrþi de vorbire, tratareaacestora are în vedere legãturile dintre ele pentru obþinerea unei imaginisemnificative a fenomenelor lingvistice specifice limbii engleze, o abordarecare reprezintã o tendinþã comunã a mai multor gramatici. De aceea,capitolele menþionate mai sus poartã titlul comun de Morfosintaxã, fãrã ase considera necesar sã se dedice un spaþiu special sintaxei.Prin exerciþii, cititorul va pune în aplicare teoria asimilatã pentru atrece de la stadiul de competenþã la cel de performanþã, oferindu-i-se sprerezolvare o gamã largã de situaþii reale în contexte diferite. În cadrulfiecãrui capitol, exerciþiile sunt concepute gradat ca dificultate, pentru aîncuraja cititorul în rezolvarea lor. Exprimarea structurilor gramaticalepropuse acoperã vocabularul colocvial, dar ºi un vocabular mai specializat,economic, social, juridic, medical ºi sportiv, reluat în contexte diferite.Prin repetarea unor astfel de cuvinte ºi expresii, cititorul care va rezolvaexerciþiile va constata cã ºi-a îmbogãþit vocabularul, iar cheia exerciþiilorîl va ajuta sã verifice dacã soluþiile sale sunt corecte, mai ales în situaþia încare studiazã individual.În încheiere, doresc sã le mulþumesc prietenelor mele Mary Fitzpatrick,Maeve Shannon ºi Juliet Ory, care m-au încurajat ºi mi-au dat indicaþiicompetente pe parcursul elaborãrii acestei lucr

cuvinte, exprimându-se fie în cadru organizat (dacã suportul sonor este ascultat în timpul unui curs de limba englezã), fie în alte ocazii. De fapt, procesul perfecþionãrii în însuºirea unei limbi strãine, deci ºi a limbii engleze, este de lungã duratã ºi cere multã perseverenþã. Transcrierea foneticã a celor 44 de sunete-foneme formeazã alfabetul fonetic. În orice .