RECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP DECAN,Conf.univ.dr. Răzvan .

Transcription

1PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILORSemestrul ISemestrul IIAnul I1515Anul II1817Domeniul: MANAGEMENTSpecializarea/Programul de studiu: MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILORLimba de predare: RomânăIV.EXAMENUL DE DISERTAȚIE - perioada iunie-iulie (1săptămână)Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație - 10 crediteTitlul absolventului: MASTER'S DEGREEDurata studiilor: 4 semestreForma de învăţământ: cu frecvenţăI. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER120 de credite din care:108 credite la disciplinele obligatorii;12 credite la disciplinele opţionale;V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALESem. 3: Se alege o disciplină din pachetul EMX0053: EMR0599,EMR0223, EMR0311, EMR0662, EMR0370, EMR0201, EMR0087Sem. 4: Se alege o disciplină din pachetul EMX0054: EMR0248,EMR0348, EMR0161, EME0389, EMR0684Şi:10 credite la examenul de susținere a disertațieiPentru a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, absolvenţii trebuie săposede Certificat de absolvire a Programului se studii psihopedagogice, Nivelul II, a Departamentuluipentru pregătirea personalului didactic. Disciplinelor Departamentului li se repartizează 30 de credite( 5 credite aferente examenului de absolvire)II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămani)ActivităţiSesiune deStagii sertație iarnaSem I Sem IIIVRprimvaraAnul IAnul dr. Ioan Aurel POPÎn contul a cel mult 3 discipline opţionale generale, studentul aredreptul să aleagă 3 discipline de la alte specializări ale facultăţilor dinUniversitatea „Babeş-Bolyai”.VI. UNIVERSITĂŢI EUROPENE DE REFERINŢĂ:Copenhagen Business School, DenmarkSaid Business School Oxford, UKJonkoping International Business School, SwedenMunich School of Management (LMU University Munich, Germany),Nottingham Business School (Nottingham Trent University), UKDECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

2VII. TABELUL DISCIPLINELORANUL I, SEMESTRUL S ALMarketing strategicComportament organizaționalManagementul proiectelor europenePlasamente de capital6666Ore fizicesăptămânaleCSLP120210210120Comunicare interculturală în iolă)6213087DENUMIREA DISCIPLINELORDENUMIREA DISCIPLINELORStrategii de afaceriContabilitate pentru manageriManagementul strategic al resurselor umaneEtica afacerilor și responsabilitate socialăManagementul companiilor în context globalCrediteECTSOre alocate studiuluiForme de evaluareF3333I8888T11111111EEEE03811E01540554ANUL I, SEMESTRUL 2Ore 0612030870Ore alocate DC10Forme de neiDSDFDSDFDS5ANUL II, SEMESTRUL 3CODEMR0573 EMR0015EMR0601EMR0180EMR0185EMX0053TOTALDENUMIREA DISCIPLINELORManagementul inovăriiAntreprenoriatManagementul cunoștințelor în organizațiiManagementul conflictelor și dialogul socialManagementul lanțului logisticDisciplină opțională 1RECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POPCrediteECTS55555530Ore fizicesăptămânaleCSLP210210120210120120990Ore alocate studiuluiF33333318I66666636T99999954Forme de DECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

3ANUL II, SEMESTRUL 4CODEMR0685EMR0368EMR0673Instrumente în managementul operațiunilorPractică (Strategii de afaceri și Antreprenoriat)Cercetare stiințifică pentru elaborarea lucrarii de disertațieEMR0674 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertațieEMX0054 Disciplină opțională 2TOTAL83Ore ECTSDENUMIREA DISCIPLINELOROre alocate e de CIPLINE OPȚIONALEOre fizicesăptămânaleCSLPPACHET OPȚIONAL 1 (An II, Semestrul 3)EMR0599 Evaluarea performanței organizaționale5120EMR0223 Metode cantitative aplicate în deciziile economice5120EMR0311 Standing financiar5120EMR0662 Managementul vânzărilor5120EMR0370 Sisteme informatice şi de asistare a deciziilor5120EMR0201 Managementul schimbării5120EMR0087 EcoMarketing5120PACHET OPȚIONAL 2 (An II, Semestrul 4)EMR0248 Politici economice europene7210EMR0348 Teoria jocurilor cu aplicații7210EMR0161 Leadership în organizații7210EME0389 Dreptul internațional al afacerilor (limba engleză)7210EMR0684 Managementul riscului in afaceri7210TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / PROCENT DIN12330TOTAL DISCIPLINE38400TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI78CODDENUMIREA DISCIPLINELORRECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POPCrediteECTSOre alocate studiuluiForme de v.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

4Anexă la Planul de Învățământ specializarea / programul de studiu: MANAGEMENUL DEZVOLTĂRII AFACERILORDISCIPLINE DE PREGĂTIRE FUNDAMENTALĂ (DF)CODDENUMIREA DISCIPLINELOROre fizicesăptămânaleCrediteECTSCSSemestrele 1 - 3 (14 săptămâni)EMR0210 Marketing strategic612EMR0245 Plasamente de capital612EMR0367 Contabilitate pentru manageri612EMR0118 Etica afacerilor și responsabilitate socială621EMX0053 Disciplină opțională 1512TOTAL2969Semestrul 4 (12 săptămâni)EMX0054 Disciplină opțională 2721TOTAL721TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / PROCENT DIN36810TOTAL DISCIPLINE108138TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI246Ore alocate studiuluiForme de plineiVPDFDFDFDFDFCEEDF28,6%DISCIPLINE DE SPECIALITATE (DS)CODEMR0037EMR0537EMR0317EMR0204 UMIREA DISCIPLINELORComportament organizaționalManagementul proiectelor europeneStrategii de afaceriManagementul strategic al resurselor umaneAntreprenoriatManagementul inovăriiManagementul cunoștințelor în organizațiiManagementul companiilor în context globalManagementul conflictelor și dialogul socialManagementul lanțului logisticRECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POPOre fizicesăptămânaleCSLPSemestrele 1 - 3 (14 111122121100000000000Ore alocate studiuluiForme de SDS00DECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

5Semestrul 4 (12 săptămâni)Practică (Strategii de afaceri și Antreprenoriat)Cercetare stiințifică pentru elaborarea lucrarii de disertațieInstrumente în managementul operațiunilorStagiu pentru elaborarea lucrării de disertațieEMR0368EMR0673EMR0685EMR0674TOTALTOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / PROCENT DINTOTAL 1874TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUIDSDSDSDSCE66,7%1874DISCIPLINE COMPLEMENTARE (DC)CODCrediteECTSDENUMIREA DISCIPLINELOROre fizicesăptămânaleCSLPOre alocate studiuluiForme de evaluareFITECVPFeluldisciplineiSemestrele 1 - 3 (14 săptămâni)EME/EMF/Comunicare interculturală în nă/spaniolă)EMS 0042TOTAL62103811EDC62103811100Semestrul 4 (12 săptămâni)TOTALTOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / PROCENT DINTOTAL DISCIPLINETOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE 7%BILANȚ E FIZICE79878876ORE ALOCATE 0%NR. DE CREDITEAN IAN II48601206060MODUL PEDAGOCIC - Nivelul II: 30 de credite ECTS 5 credite ECTS aferente examenului de absolvireRECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POPDECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

6PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICEOre fiziceCrediteCODDENUMIREA DISCIPLINELORsăptămânaleECTSCSLPAn I, Semestrul 1XND 1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor5210XND 1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale5210An I, Semestrul 2XND 1203Didactica domeniului şi dezvoltăriI în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar)52Forme de P20369EDO0230336699E87318365451129842252504756XND 1204 Disciplină opțională 151An II, Semestrul 3XND 2305 Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)50XND 2306 Disciplină opțională 251An II, Semestrul 4Examen de absolvire: Nivelul IIOre alocate studiuluiCDPDO5TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI3510TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI252756DF – Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)DP – Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii)DO - Discipline opţionaleRECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POPDECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR

RECTOR,Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP DECAN,Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂDIRECTOR DE DEPARTAMENT,Prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR. 2 C S LP F I T E C VP EMR0210 6 1 2 0 3 8 11 E DF EMR0037 6 2 1 0 3 8 11 E DS EMR0537 6 2 1 0 3 8 11 E DS EMR0245 6 1 2 0 3 8 11 C DF EME/EMF/ EMG/EMI/